SENIORI GODAM PĀRSTĀV NOVADU

Rīgā dienas centrā “Ābeļzieds” 9.februārī notika Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) un Rīgas domes organizētā programmas “Atbalsts Rīgas senioriem” prezentācija. Kā vienīgie pārstāvji, kas pagājušajā gadā īstenoja LKIF atbalstīto projektu programmā “Veselībai un dzīvespriekam”, bija uzaicināti mūsu senioru biedrības “Ziedēt arī atvasarā” pārstāvji. Biedrības vadītāja Anna Mūrēna iepazīstināja ar projekta gaitā paveikto, bet vokālie ansambļi un rokdarbnieces uzskatāmi nodemonstrēja nīcenieku dzīvesprieku un možumu. Tā bija pārliecinoša novada atpazīstamības veidošana. Skatīt fotogrāfijas