VAI TĀ IR  LATVIJAS “VIZĪTKARTE”?

Saņemta VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļas vadītājas B.Kampmanes parakstīta atbilde uz Nīcas novada domes vēstuli, kurā prasīts izskaidrot situāciju par plānotajiem remontdarbiem vai rekonstrukciju šosejas posmā Nīca – Rucava: „Autoceļa A11 „Liepāja –Lietuvas robeža” ikdienas uzturēšana tiek veikta atbilstoši MK noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām. Lasīt vairāk