Iesniegti 11 projektu pieteikumi

29. martā noslēdzās pieteikumu iesniegšana Nīcas novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam “Mēs savam novadam”. Iesniegti 11 projekti. Saskaņā ar nolikumu, komisija tos izvērtēs 10 darbdienu laikā – līdz 16. aprīlim.