Afiša

Ceturtdien, 27. aprīlī

-Nīcas un Otaņķu pagasta BIBLIOTĒKAS SLĒGTASseminārs Liepājā

-plkst.9-17 Nīcas vidusskolas muzejā(2. stāvā, 33. kab.) – IZSTĀDE “Nīcas vidusskolas ražošanas brigāde”


Piektdien, 28. aprīlī

-Nīcas vidusskolā – TEHNISKO DARBINIEKU DIENA

plkst. 11.00-12.15 Nīcas novada domes zālē (14. kab.) un plkst. 12.30-13.00 Otaņķu pagasta bibliotēkā – “CleanR” KLIENTU APKALPOŠANA


Sestdien, 29. aprīlī

-plkst.7.30 pie Dižās klēts – TIRGOŠANĀS UN IEPIRKŠANĀS

-plkst.12.00 pie Jūrmalciema sabiedriskā centra – REŅĢU SVĒTKI


Svētdien, 30. aprīlī

-plkst.12.00 Rudē, pie bijušā bērnudārza – PASĀKUMS “Augam vajag draugu” – augu stādu mainīšana un tirdzniecība. Rīko 840.Otaņķu mazpulks.

Trešdien, 3. maijā

-PII “Spārīte” – VECĀKU TALKA un SALĀTU DEGUSTĀCIJA


Ceturtdien, 4. maijā

-plkst.8.45 Nīcā Melioratoru ielas galā (pret kafejnīcu „Pie Pētera”) – AKCIJAS “Apskauj Latviju” PASĀKUMS ar Valsts prezidenta R.Vējoņa un Aizsardzības ministra R.Bergmaņa piedalīšanos


Piektdien, 5. maijā

-plkst.10.00 Verbeļu kapos – SAKOPŠANAS TALKA

-plkst.14.00 Nīcas sporta hallē – Jauniešu centra rīkotais TELPU FUTBOLA TURNĪRS

-pašvaldības iestādes NESTRĀDĀ (darba diena sestdien, 13. maijā)


Sestdien, 6. maijā

-Otaņķu Tautas namā – “Rude ievziedos” – senioru deju kopas “TEIKSMA” 10 gadu jubilejas PASĀKUMS


Ceturtdien, 11. maijā

-plkst.8.30 un 15.30 novada domē – KOMITEJU SĒDES


Piektdien, 12. maijā

-Nīcas kultūras namā – PII “Spārīte” ĢIMENES DIENAS KONCERTS


Sestdien, 13. maijā

pašvaldības iestādēm DARBA DIENA (atstrādā 5.05.)

-LAIVOŠANAS PASĀKUMS “Bārtas pumpurs”


Pirmdien, 15. maijā

-plkst.8.30 – NOVADA DOMES SĒDE

-plkst.10.30 Nīcā stāvlaukumā pret Dižo klēti – TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀ APSKATE

-plkst.13.00-18.00 Nīcas Mūzikas skolā – JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 32. kabinetā pie skolotājas D. Jurgas vai pie direktores D. Sležes (26350168).


Otrdien, 16. maijā

-plkst.13.00-18.00 Nīcas Mūzikas skolā – JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 32. kabinetā pie skolotājas D. Jurgas vai pie direktores D. Sležes (26350168).

-plkst.18.00 Nīcas vidusskolā – VECĀKU SAPULCE 2017./2018. mācību gada topošās 1. klases vecākiem


Trešdien, 17. maijā

-plkst.13.00-18.00 Nīcas Mūzikas skolā – JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 32. kabinetā pie skolotājas D. Jurgas vai pie direktores D. Sležes (26350168).


Sestdien, 20. maijā

-Nīcas centrā – MUZEJU NAKTS


Piektdien, 2. jūnijā

-plkst.9.00 pie Otaņķu pagasta pārvaldes – TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀ APSKATE

-plkst.16.00 Nīcas kultūras namā – PII “Spārīte” IZLAIDUMS


Piektdien, 9. jūnijā

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis piedalās 5.Starptautiskajā burdona festivālā Alsungā, Jūrkalnē un Basos (9.-11.06.)


Sestdien, 17. jūnijā

-Bernātu dabas parkā – KORU MŪZIKAS KONCERTS “Nakts dziesma”


Sestdien, 8. jūlijā

-Jūrmalciemā – ZVEJNIEKU SVĒTKI


Sestdien, 22. jūlijā

-Jūrmalciema kāpās – MELLEŅU LASĪŠANAS ČEMPIONĀTS


Sestdien, 12. augustā

-Bernātos – SPORTA SPĒLES “Čiekurkauss”


Sestdien, 26. augustā

-Jūrmalciemā – SENO UGUNSKURU NAKTS


Svētdien, 10. septembrī

-Jūrmalciemā – PROJEKTS “1836”


Sestdien, 7. oktobrī

LAIVOŠANAS SACENSĪBAS “Bārtas kartupelis”


Piektdien, 17. novembrī

-Nīcas kultūras namā – LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAS PASĀKUMS


Svētdien, 26. novembrī

-Otaņķu Tautas namā –Adventes ieskaņas KONCERTS un egles iedegšana


Ceturtdien, 30. novembrī

-Otaņķu Tautas namā – KONCERTSARUNA kopā ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli un Liepājas bērnu folkloras kopu “Ķocis”


Svētdien, 3. decembrī

-Nīcas centrā – LIELĀS EGLES IEDEGŠANA


Trešdien, 6. decembrī

PATEICĪBAS PASĀKUMS novada iestāžu un pasākumu atbalstītājiem


Sestdien, 9. decembrī

-Otaņķu Tautas namā – Nīcas novada SENIORU PASĀKUMS


 Otrdien, 26. decembrī

-Otaņķu Tautas namā – Ziemassvētku PASĀKUMS pirmsskolas vecuma bērniem


Svētdien, 31. decembrī

Otaņķu Tautas namā un Nīcas kultūras namā – GADU MIJAS BALLE un SVĒTKU SALŪTS