Nīcas novada dome aicina darbā

PAPILDINĀTS. Nīcas novada dome aicina darbā:

  • Juridiskās nodaļas vadītāju uz pilnu likmi. Pieteikuma  vēstuli  un  CV  sūtīt  uz  e-pastu:   dome@nica.lv   vai  iesniegt  personīgi Nīcas novada  domes 16. kabinetā līdz 29.septembrim.
  • Nīcas novada kultūras centra vadītāju uz pilnu likmi. Pieteikuma vēstuli , CV un savu redzējumu par kultūras jomas attīstību Nīcas novadā sūtīt  uz e-pastu: dome@nica.lv vai iesniegt personīgi  Nīcas novada domes 16. kabinetā līdz 25.septembrim.
  • Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāju uz 0,5 likmi. Pieteikuma vēstuli  un CV sūtīt  uz e-pastu: dome@nica.lv vai iesniegt personīgi  Nīcas novada domes 16. kabinetā līdz 25.septembrim.

Vairāk informācijas