Aicina kopā gatavot lielāko musturdeķi Latvijā un pasaulē

Naujenes  muzejs aicina Nīcas novada čaklās rokdarbnieces iesaistīties lielākā musturdeķa gatavošanā Latvijā un pasaulē. Lai piedalītos akcijā, nepieciešams jebkurā tehnikā un krāsā noadīt, noaust vai notamborēt 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu kvadrātu. Lai musturdeķi nostieptu no viena Daugavas krasta līdz otram, to nepieciešams izveidot 500 metrus garu. Pašlaik akcijā iesaistījušies vairāk nekā 5000 cilvēki un ir noadīti 300 metri. Savus darbiņus līdz 30. martam var nodot: Otaņķu pagastā  Aijai Škuburei, Nīcas tūrisma informācijas centrā, Grīnvaltu, Jūrmalciema vai Kalnišķu sabiedriskajos centros.