Tiekas ar dziedātāju un dzejnieci Maiju Kalniņu

23. oktobrī Nīcas kultūras namā kupli apmeklēts bija Nīcas pagasta bibliotēkas organizētais pasākums “Adrese tepat blakus” – Maijas Kalniņas grāmatas atvēršana. Klausītāji izbaudīja M. Kalniņas stāstījumu un dziesmas ģitāras pavadījumā. Daudzi iegādājās jauno dzejas grāmatu un saņēma autogrāfu.