Izzina novada uzņēmēju vajadzības

PAPILDINĀTS. Norit intensīvs darbs “Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna 2018.-2030.gadam” izstrādē. 31. oktobrī tikās novada uzņēmēji – lauksaimnieki, tūrisma uzņēmēji, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji. Stratēģijas izstrādātāji mudināja uzņēmējus izteikt savu jomu aktuālās vajadzības un to, kādu atbalstu vēlētos saņemt no pašvaldības. Attīstības nodaļas darbinieces ir pateicīgas ikvienam uzņēmējam, kas atrada laiku, lai piedalītos. Ir noskaidroti virzieni, ko ir svarīgi iestrādāt stratēģijā un pēc tam soli pa solim īstenot. Foto