Aicinām  novada uzņēmējus uz tikšanos

Šobrīd norit intensīvs darbs “Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna 2018.-2030.gadam” izstrādē. Ļoti svarīga ir novada uzņēmēju iesaistīšanās šajā darbā. Tādēļ otrdien, 31.oktobrī, plkst. 14.00 dažādu jomu esošie un topošie novada uzņēmēji tiek aicināti uz kopīgu tikšanos novada domes administrācijas ēkas 2. stāva 14. kabinetā (mazajā zālē). Lūgums līdz 27.oktobrim reģistrēt savu dalību, norādot: vārdu uzvārdu, pārstāvēto uzņēmumu, darbības nozari pa tālr. 20099063 vai sūtot e-pastu: projekti@nica.lv Lasīt vairāk