Akceptētie būvprojekti

Nīcas novada būvvaldei iesniegtās būvniecības ieceres (no 01.10.2014)

Būvniecības ieceres realizācijas vieta Iecerētās būves veids
Irbēni , Nīcas pag. Dzīvojamās mājas pārbūve
Liedaga Joma, Nīcas pag. Elektroapgādes pieslēgums, būvniecība
Dzintarkrasti, Nīcas pag. Elektroapgādes pieslēgums, būvniecība
Silavirši, Nīcas pag. Nedzīvojamās ēkas (I grupa) būvniecība
Kuiti, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāžas būvniecība
Placīši, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība
Jaunie Strīķi, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un palīgēku pārbūve
Kapūni, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un četru palīgēku nojaukšana
Laines, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas būvniecība
Kranti, Otaņķu pag. Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku nojaukšana
Upenieki, Otaņķu pag. 0.4 kV GLV pārbūve (tehniskā shēma), būvniecība
Jaunmāriņi, Nīcas pag. Garāžas, divu saimniecības ēku un dziļurbuma būvniecība
Rietumi, Nīcas pag. Elektroapgādes pievads (tehniskā shēma), būvniecība
Ramuma, Rietumieši, Nīcas pag. Ārējais ūdensapgādes tīkls, būvniecība
Vaivariņu ceļš, Nīcas pag. Meža ceļa būvniecība
Placīši, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība.
Kuiti, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, garāžas un baseina būvniecība.
Jaunie Strīķi, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un palīgēkas pārbūve.
Cielavas, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts būvniecība (objekta būvn. 1.kārta).
Atvari, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un palīgceltnes pārbūve
Laines, Nīcas pag. Brīvdienu māju kompleksa būvniecība
Nīcas meža iecirknis, Nīcas pag. Meža ceļš ”Galēju nobrauktuve” būvniecība
Saules iela 4, Nīca; Cukuri, Nīcas pag. Katlu mājas pārbūve; noliktavas pārbūve
Piestātne, Nīcas pag. Vinčas labiekārtošana
Papes poldera maģ.kanāls Nīcas pag. Valsts nozīmes ūdensnotekas ”Papes poldera maģistrālkanāla 85p-M-1” atjaunošana
Oliņi, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un divu šķūņu nojaukšana
Šķiperi, Nīcas pag. Dārza mājas būvniecība
Luči, Otaņķu pag. Pirts būvniecība
Liedaga Joma, Nīcas pag. Vasaras mājas būvniecība
Rude, Otaņķu pag. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve un būvniecība
Spāres Prieduļi, Nīcas pag. Kempinga būvniecība
Skolas iela 6, Nīcas pag. Ēkas („Āre”) daļas pārbūve
Nīmanti, Nīcas pag. Sešu viesu namu, dīķa un saules bateriju būvniecība
 Nīmanti, Nīcas pag.  Saules bateriju uzstādīšana
 Avotiņi, Nīcas pag.  Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un pirts būvniecība.
 Cerības, Nīcas pag.  Saimniecības ēkas un garāžas pārbūve
Jaunie Strīķi, Nīcas pag.  Palīgēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
 Silaines, Nīcas pag.  Kantoris-remontdarbnīcas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
 Dārza iela un Saules iela, Nīca, Nīcas pag.  Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atdalīšana no sadzīves ūdens kanalizācijas sistēmas
 Konservu cehs, Otaņķu pag.  Pakošanas ceha būvniecība
 Aizvēji, Nīcas pag.  Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas un palīgēkas būvniecība
 Nīmanti, Nīcas pag.  Saimniecības ēkas būvniecība
 Kastanīši, Nīcas pag.  Dzīvojamās mājas būvniecība
 Nīmanti, Nīcas pag. Sešu viesu namu, dīķa un saules bateriju būvniecība

 

Būvniecības ieceres no 01.10.2014

2014.gads

2013.gads