Ambulances ēkai tagad nomainīti visi logi

Nīcas ambulancei pabeigta savu laiku nokalpojušo koka logu nomaiņa. Pakāpeniski pa 10-12 logiem nomaiņa tika veikta vairāku gadu garumā. Pēc veiktās cenu izpētes pēdējos 23 logus mainīja SIA “Kurzemes amatnieks A” par līguma summu 6612.64 EUR (bez PVN).