Apstiprina stratēģiju darbam ar jaunatni

Pašvaldības deputāti domes sēdē apstiprināja Nīcas novada stratēģiju darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam, ko izstrādāja pieaugušo izglītības metodiķe Diāna Ansule un jaunatnes lietu speciāliste Anete Lankovska. Darbs pie izstrādes tika uzsākts pagājušā gada maijā, iesaistot ne vien Nīcas centra, bet arī tālāko ciemu jauniešus. Jaunais dokuments dos iespēju strādāt plānveidīgi, pa soļiem vadoties pēc rīcības programmas, kā arī sniegs papildus iespējas, startējot projektu konkursos. Skatīt stratēģiju