Ar Dziesmu un deju svētku sajūtām sirdī

Jau pagājis kāds laiciņš pēc lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, taču atmiņas un sajūtas joprojām ir spilgtas, īpaši svētku dalībniekiem. Tās palīdzēs atsvaidzināt dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas un raksts “Nīcas Novada Vēstīs” (iznāks 31.07.). Mūsu novadu svētkos pārstāvēja 5 kolektīvi: sieviešu un vīru kori, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca”, Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi. Vairāki agrākie nīcenieki turpinot tradīcijas, tagad dzied un dejo citos kolektīvos. Gita Pāvila ir Briseles latviešu kora diriģente un arī ar saviem koristiem piedalījās svētkos.