Atjauno ambulances foajē sienas

Pēc ambulances ēkas logu pilnīgas nomaiņas pienāca kārta ambulances foajē sienu kosmētiskajam remontam. Pēc veiktās cenu izpētes remontu veica SIA “Taigers” par līgumcenu bez PVN EUR 3648,58. Tagad, ieejot ēkā, ir daudz pievilcīgāks skats. Lai saimnieciski izlietotu līdzekļus, tika lemts foajē griestu remontu veikt pēc ēkas jumta renovācijas un bēniņu siltināšanas, kas tiks veikti 2019. gadā. Šogad vēl ir ieplānota Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotās atjaunošanas II kārta. Ir izsludināts atkārtots iepirkums -jauna pandusa izbūve atbilstoši normatīviem, ieejas pakāpienu un platformas izbūve, taku bruğēšana.