Bibliotēkā izremontētas telpas un apgleznota siena

Nīcas pagasta bibliotēkā noslēdzies 2 telpu remonts. Tās tagad ir oranži pelēkos toņos. Īpašu akcentu rada mākslinieku Agneses un Jāņa Rudzīšu veidotais sienas gleznojums. Rūpīgi atjaunoti līdzšinējie grāmatu plaukti un iegādāti arī jauni. Grāmatas, kas remonta laikā bija  saliktas kastēs un lielās kaudzēs, bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte izvieto plauktos, lai lasītāji tās var ērti apskatīt un izvēlēties. Bibliotēka turpina strādāt ierastā režīmā.