Cenu izpētes 2014. gads

_______________
08.12.2014.
Cenu izpēte Nr.CI-2014-18
“Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”
NOTEIKUMI
LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:15.12.2014., plkst.13:00
15.12.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Kurzemes Vārds”,
Līgumcena bez PVN 3404.88 EUR.
_______________
23.10.2014.
Cenu izpēte Nr.CI-2014-17
“Medicīnas māsas kabineta remonts Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
NOTEIKUMI
PIELIKUMS
TĀMES
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.10.2014., plkst.13:00
12.11.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu  izpētei Nr.CI-2014-17
30.10.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “TAIGERS” par remontu.
Līgumcena bez PVN EUR 2121.86 ( divi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 86 centi).
________________
20.10.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti  Nr.CI-2014-16
Meža zemes inventarizācijas plāna izgatavošana nekustamam īpašumam „Alkšņu mežs”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 28.oktobrī, plkst.13:00
NOTEIKUMI
PLĀNS
31.10.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu  izpētei Nr.CI-2014-16
28.10.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J. Mežs” par plāna izgatavošanu.
Līgumcena bez PVN EUR 396.00 ( trīs simti deviņdesmit seši euro un 00 centi).
________________
26.09.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr.CI-2014-15
Cenu izpētes priekšmets: “Zemes vienību  kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 3.oktobrī, plkst.14:00.
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: Tehniskā specifikācija 1Tehniskā specifikācija 2
09.10.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-15
“Zemes vienību  kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām.”
03.10.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Latvijasmernieks.lv”‘  par kadastrālo uzmērīšanu .
Līgumcena bez PVN  EUR 729.00 ( septiņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi)
 ________________
26.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr.CI-2014-14
Cenu izpētes priekšmets:  “Sporta inventāra piegāde Rudes sporta nama aprīkošanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 3.septembrī, plkst.14:00
Kontaktpersona: Ingars Kalējs, tālrunis 26174896
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
21.10.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-14
“Sporta inventāra piegāde Rudes sporta nama aprīkošanai”
08.09.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA ”INTA-A” par inventāra piegādi.
Līgumcena bez PVN EUR 2623.14 ( divi tūkstoši seši simti divdesmit trīs euro un 14 centi)
_______________
26.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr.CI-2014-13
Cenu izpētes priekšmets:  “Mēbeļu piegāde Rudes sporta nama aprīkošanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 3.septembrī, plkst.14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, tālrunis 63484550, 29160897
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
09.10.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-13
Mēbeļu piegāde Rudes sporta nama aprīkošanai”
08.09.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “RITMEKS”  par mēbeļu piegādi .
Līgumcena bez PVN  EUR 2091.80 ( divi tūkstoši deviņdesmit viens euro un 80 centi)
________________
01.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-12
Cenu izpētes priekšmets:  ”Nīcas novada domes sociālās mājas “Salnāji” kanalizācijas remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 8.augustā  plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Aigars Veiss,  e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: DARBU APJOMI
13.08.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-12
”Nīcas novada domes sociālās mājas “Salnāji” kanalizācijas remonts”
08.08.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”  par kanalizācijas remontu .
Līgumcena bez PVN  EUR 993.43 ( deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 43 centi)
________________
01.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-11
Cenu izpētes priekšmets:  „ Nīcas novada domes kāpņu telpas un personāltelpas remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 8.augustā  plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Aigars Veiss,  e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: DARBU APJOMI
DARBU APJOMI
13.08.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-11
  „ Nīcas novada domes kāpņu telpas un personāltelpas remonts”
08.08.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars”  par kāpņu telpas un personāltelpas remontu .
Līgumcena bez PVN  EUR 9812.60 ( deviņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un 60 centi)

______________________

01.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-10
Cenu izpētes priekšmets:  „Kanalizācijas sistēmas remonts Grīnvaltu ciemā, Nīcas novadā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 8.augustā  plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Aigars Veiss, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: DARBU APJOMI
13.08.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-10
 „Kanalizācijas sistēmas remonts Grīnvaltu ciemā, Nīcas novadā”
08.08.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK”  par kanalizācijas sistēmas remontu.
Līgumcena bez PVN  EUR 3803.28 ( trīs tūkstoši astoņi simti trīs euro un 28 centi)
______________________
14.07.2014.
Cenu izpēte izbeigta bez rezultāta ar 23.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-09
Cenu izpētes priekšmets: “BŪVUZRAUDZĪBA daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 21.jūlijs  plkst. 17:00.
Kontaktpersona: Līva Meldere, tālrunis 63489500, e-pasts: liva.meldere@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Pielikumā: Tehniskā specifikācija SALNĀJI
Tehniskā specifikācija SKOLAS IELA 1
Tehniskā specifikācija UZVARAS
Būvdarbu apjomi
______________________
20.06.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-08
Cenu izpētes priekšmets: “Zemes vienību  kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 02.jūlijs  plkst. 13:00.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā: NOTEIKUMI
04.07.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-08 “Zemes vienību  kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām.”
04.07.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA ”Latvijasmernieks.lv”  par zemes vienību uzmērīšanas darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 1374.00 ( viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri euro un 00 centi)
______________________
17.06.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-07
Cenu izpētes priekšmets: „Otaņķu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Pagastmāja” 1. stāva koridora remonts” 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 26.jūnijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja  , tālr.29160897, e-pasts: anda.veidele@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
2.pielikums: DARBU APJOMI
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-07 „Otaņķu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Pagastmāja” 1. stāva koridora remonts” 
26.06.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “‘Būvmeistars”‘ par remonta darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 4561.19 ( četri tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro un 19 centi)
 
 
____________________
04.06.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-04
Cenu izpētes priekšmets: “Rudes pamatskolas aktu zāles remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 12.jūnijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Egons Jurševskis, saimniecības daļas vadītājs , tālr.26774000, e-pasts: rudeala@inbox.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
2.pielikums: DARBU APJOMI
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-04  “Rudes pamatskolas aktu zāles remonts”
12.06.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”‘ par remonta darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 8122.27 ( astoņi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 27 centi)
______________________
29.05.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-06
Cenu izpētes priekšmets: „Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (8 gab.), Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 6.jūnijs, plkst. 13:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, Nīcas lauku ambulances vadītāja, tālr.29415662, e- pasts:  ambulance@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
2.pielikums: DARBU APJOMI
                        SKICE
09.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-06
 „Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (8 gab.), Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads.”(sludinājums ievietots mājas lapā 29.05.2014.), 06.06.2014. pieņemts  lēmums slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS A” par logu nomaiņu. Līgumcena bez PVN EUR 2648.70 (divi tūkstoši seši simti četrdesmitastoņi euro un 70 centi).
_________ 
13.05.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-05
Cenu izpētes priekšmets: “Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Spārīte”  2. grupas četru telpu remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 20.maijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Anna Zorjakova, saimniecības daļas vadītāja , tālr.29453148, e-pasts: nicasparite@inbox.lv, pirmsskola@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-05
2.pielikums: DARBU APJOMI
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-05
20.06.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”‘ par remonta darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 12424.50 ( divpadsmit  tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 50 centi)
____________________
07.04.2014.
Cenu izpēte izbeigta bez rezultāta ar 14.05.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-03
Cenu izpētes priekšmets: “Miķelim Pankokam 120! Ekspozīcijas izveide īpašumā “Pankoka Priede””
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 14. aprīlis, plkst. 17:00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika, Nīcas Tūrisma informācijas centrs, tālr. 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-03 Miķelim Pankokam 120
______________________
03.04.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-02
Cenu izpētes priekšmets: ” Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu vienkāršotai renovācijai.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 11. aprīlis, plkst. 15:00.
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja, tālr.29183296
e-pasts: liene.otanke@inbox.lv 
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-02
Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta :INVENTARIZĀCIJAS LIETA
 27.05.2014.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-02
” Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu vienkāršotai renovācijai.” (sludinājums ievietots mājas lapā 03.04.2014.), 16.04.2014. pieņemts  lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars” par tehniskās dokumantācijas izstrādi un aurtoruzraudzību. Līgumcena bez PVN EUR 3900.00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
 _____________________
14.03.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-1
Cenu izpētes priekšmets: Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas novada domes īpašumā esošajās dzīvojamās telpās.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 24. marts, plkst. 13:00.
Kontaktpersona: Līga Roga, komunālās saimniecības vadītāja, tālr.63489487, 27843390
e-pasts: liga.roga@nica.lv 
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-1
Pielikumu Nr1  lejuplādēt šeit: Pielikums Nr1
Pielikumu Nr2  lejuplādēt šeit: Pielikums Nr2
Skices: šeit
27.03.2014.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-01
Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas novada domes īpašumā esošajās dzīvojamās telpās (sludinājums ievietots mājas lapā 14.03.2014.), 24.03.2014. pieņemts  lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes amatnieks A”  par esošo logu demontāžu un jaunu PVC logu uzstādīšanu. Līgumcena bez PVN EUR 3118.03 (trīs tūkstoši simtu astoņpadsmit euro un 03 centi).