Deputāti apmeklē novada izglītības iestādes

PAPILDINĀTS. 12. septembrī pēc novada domes sēdes pašvaldības deputāti apmeklēja visas novada izglītības iestādes – Mūzikas skolu, Nīcas vidusskolu, Jauniešu centru, PII “Spārīte”, Rudes pamatskolu ar pirmsskolas grupu, kā arī Otaņķu pagasta pārvaldi, Rudes sporta namu un fitnesa zāli. Iepazīšanās ar iestādēm ilga līdz vēlai pēcpusdienai. Katras iestādes vadītājs ne vien iepazīstināja deputātus ar savu iestāžu telpām un aprīkojumu, bet arī pastāstīja par tās darbību, vajadzībām un iecerēm nākotnē. Iepazīšanās ar iestādēm notika arī iepriekšējos sasaukumos un tika atzīta par lietderīgu. Pārējo pašvaldības iestāžu apmeklēšana plānota turpmāk. Foto