Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Nīcas novada domes sēdē 11. septembrī tika skatīti 18 jautājumi, kas iepriekšējā nedēļā bija izdiskutēti divās deputātu komitejās. Pēc SIA “Tonus Elast” valdes priekšsēdētājas Daces Mihņenokas skaidrojuma uzklausīšanas, deputāti lēma atļauj izstrādāt lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Pilskalni” izslēgšanai no Grīnvaltu ciema teritorijas. Brīvās telpas Nīcas ambulancē nolēmuma iznomāt “BērnNīcas” ierīkošanai – vietai, kur līdz četrām stundām dienā vecāki varēs  atstāt bērnus no 1,5 līdz 6 gadu vecumam pedagoga uzraudzībā. Nolēma arī aprīkot Nīcas novada domes autotransportu ar GPS iekārtām, apstiprināja administratīvās komisijas sastāvu un virkni citu jautājumu. Lasīt vairāk