Domes sēdes jautājumus apspriež vairāku stundu garumā

10. augustā pulksten 9 pašvaldības deputāti pulcējās uz Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komitejas sēdi. Detalizēti, uzklausot pašvaldības administrācijas darbinieku skaidrojumu, tika izdiskutēti 12 darba kārtības jautājumi, par kuriem galīgie lēmumi tiks pieņemti novada domes sēdē 14. augustā. Vēl deputāti tika informēti par 14 pašvaldības darbības jautājumiem, tādējādi sekmējot viņu informētību un iesaistīšanos pašvaldības darbā. Sēde beidzās pulksten 15.37. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks 11. augustā.