Dziesmu un Deju svētki

Prezentācijas par Latviešu Dziesmu nu Deju svētkiem

Gadu gaitā mainījies svētku nosaukums un tradīcijas, audzis dalībnieku skaits.

Nīcas novada kolektīvu dalība svētkos.

I-IX Latviešu Dziesmu un Deju svētki – Cara laiks un pirmās Latvijas laiks

X-XIX Latviešu Dziesmu un Deju svētki – padomju laiks

XX-XXV Latviešu Dziesmu un Deju svētki – atjaunotās Latvijas laiks


Ļoti noderētu agrāko un tagadējo koristu palīdzība informācijas papildināšanā vai labošanā.

Senlietu krātuvē ir daudz seno fotogrāfiju, par kurām trūkst ziņu, šeit ievietota daļa no tām. Ja ir kas zināms, lūgums sazināties ar Nīcas senlietu krātuves vadītāju Gitu Vanagu, tālr. 63469119, 26461735; e-pasts: vesture@nica.lv


Fotogrāfijas atpazīšanai

1. 


2.


3.


4.


5.


6.


7..