DZĪVESSTĀSTI

Informācija papildināta 20.09.2018.


LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅU DALĪBNIEKI

Andrejs Roberts Freimanis (1914.-1994.)

Pēteris Lejnieks (1897.-1931.)

Pēteris Tīds (1900.-1919.) un Miķelis Tīds (1897.-?)

Jānis Cērps (1895.-1945.)

Pērkones pagasta aizsargi un aizsardzes


NOVADA ĻAUDIS

Jānis Pusaudzis (1875.-1954.), Elvīra Ozere

Margrieta (1919.-2013.) un Voldemārs (1922.-2010.) Ķudi

Maiga Jurķe (1922.)

Jānis Spirēns (1919.-2015.)

Marta Mielava (1930.-2011.)

Austra Kaire (1923.-2012.)

Osvalds Ulpēns (1912.-1987.)

Maiga Silts (1924.-2014.)

Katrīna Emīlija Lanka (1916.-2010.)

Ausma Kaire (1931.)

Anna Balcere (1919.-2010.)

Anna Mirdza Sila (1937.)

Andrejs Kārlis Sils (1931.)

Voldemars Krētainis (1928.)

Lilija Alma Pāvila (1927.-2012.)

Milija Otaņķe (1932.-2017.)

Anna Pankoka (1923.-2015.)

Austra Volgājeva (1927.-2012.)

Emīls Sūnākslis (1923.)

Ilze Māliņa (1897.-1989.)


LEĢIONĀRI

Ansis Ķepals (1924.-1981.)

Ādolfs Valts (1924.-1944.)

Miķelis Ķepals (1919.-2002.)

Jēkabs Ķepals (1921.-1996.)

Zigfrīds Dzenītis (1923.- 2010.)

Fricis Lanka (1922.-1944.)

Ādolfs Cērps (1923.- 1945.)

Pēteris Otaņķis (1926.)

Andrejs Vējš (1918.-1944.)

Jānis Aļļe (1923.-2017.)

Žanis Šmits (1914.-1988.)

Klāvs Diezgans (1920.-1962.)


REPRESĒTIE

G.Vanagas sagatavotā prezentācija

Annas Bernātes ģimene

Bernātu ģimene, Alīda Vārna

Jēkabs Bozis (1913.)

Jānis Ērkulis (1925.)

Reķu ģimene, Dzidra Skalde (1932.)

Sīkļu ģimene

Streņģu ģimene

Šnakšu ģimene

Silenieku ģimene

Sapatu ģimene

Reinfeldu ģimene

Vierpes ģimene

Katlapu ģimene

Paipu ģimene

Kviešoņu ģimene

Jonasu ģimene

Antmaņu ģimene

Bumbuļu ģimenes

Herbstu un Brumbergu ģimenes

Dzintarnieku ģimene

Dumpju ģimene

Druļļu ģimene

Dangu ģimene

Cibuļu ģimene

Bauļkalnu ģimene

Bārtnieku ģimene

Almas Ozolas un Kārļa Ģigas ģimenes

Alvīne Jēkule (1914.-2007.) un Haralds Jēkulis (1936.)

Miķelis Jaunzemis (1931.)

Augusts Šēnbergs (1904.-1942.)

Maiga Stalovska (1926.-2016.)

Geda Alvīne Kupše (20.12.1930.)

Maiga Bumbule (1909.-2004.)

Miķelis Diezgans (1914.-2000.)

Miķelis Atteka (1903.-1978.)