ESF PROJEKTS NR.8.3.5.0/16/I/001

Projekts 8.3.5.O/16/I/OO1 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta mērķis- uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
– nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
– celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
-motivēt profesijas un nodarbinātības izvēli veikt atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Nīcas novada dome, sadarbībā ar Rucavas novada domi, ar 2017.gada 1.aprīli ir uzsākusi projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta ietvaros darbu uzsācis pedagogs karjeras konsultants Elīna Krūma. Viņa strādās gan Nīcas vidusskolā, gan Rudes pamatskolā, gan Rucavas pamatskolā, gan Sikšņu pamatskolā.

_______________________________________

19.maijā karjeras konsultante un koučs Jolanta Priede vadīja nodarbības „Kas ir profesija? Kāda ir mana nākotnes profesija?”  3. un 4. klases skolēniem gan Nīcas vidusskolā, gan Rudes pamatskolā. Nodarbību laikā skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja savu nākotnes nodarbošanās stāstu. Skolēni sadarbojās, strādājot pa grupām. Stāsts tika veidots, izmantojot projektīvās kārtis, uz kurām balstoties grupu dalībnieki veido profesionālās dzīves stāstu. Skolēni pierakstīja veidoto stāstu un papildināja to ar citiem raksturojošiem vārdiem un jautājumiem, veidojot profesionālās darbības stāsta nosaukumu. Skolēni nodarbības laikā ne tikai paplašināja savas zināšanas par profesijām, bet arī pilnveidoja prasmes stāstīt un dalīties savā pieredzē par dažādām profesijām. Nodarbības notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

 

 

____________________________________

22.maijā Rucavas pamatskolā viesojās un meistarklases par stilista vizāžista profesiju un ārējā tēla nozīmi karjeras veidošanā vadīja estētikas skolas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” vadītāja Tatjana Jaremčuka, kurai palīdzēja asistente Madara Lapiņa.

Nodarbību laikā profesionāla stiliste un vizāžiste sarunas gaitā pastāstīja kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas stilistam un vizāžistam, kā arī atbildēja, kāpēc un kādās dzīves situācijas ir nepieciešami šo profesiju pārstāvju pakalpojumi un pārrunās, kur var apgūt nepieciešamo profesiju. Sarunas laikā profesionāle atbildēja uz visiem skolēniem interesējošiem jautājumiem un pēc tam skolēni kopā ar T. Jaremčuku runāja par pareizas stājas veidošanas pamatnosacījumiem. Skolēni apzinājās, ko par viņiem, vēsta gaita un stāja un cik būtisks ir vizuālais tēls, veidojot karjeru vai uzsākot darba attiecības, veicinot izpratni, ka vizuālais tēls ir viens no priekšnoteikumiem, uzsākot gaitas darba tirgu.

Skolēniem bija iespēja ne tikai aplūkot savu stāju un gaitu no malas, bet arī praktiski trenēt savu stāju un gaitu, iegūstot praktisku pieredzi, kā attīstīt un pilnveidot savu stāju un gaitu.

 Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

__________________________________________

28.augustā, Liepājā „Blue Shock Race kartingu hallē” norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums, kurā piedalījās Nīcas vidusskolas 5. – 12. kl. skolēni, Rudes pamatskolas, Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas 5. – 9. kl. skolēni.

Pasākuma ietvaros nodarbību par uzņēmējdarbību, uzņēmuma dibināšanu, vadīšanu un uzņēmējdarbības izaicinājumiem vadīja uzņēmuma valdes loceklis un uzņēmuma dibinātājs Artis Daugins. Tālāk skolēni tika sadalīti divās grupās – pamatskolēnu un vidusskolēnu grupas. Šajās nodarbībās skolēni iepazinās ar mehāniķia/inženiera Jāņa Lakstīgalas un uzņēmuma tehniskā vadītāja Ainara Zaiceva profesijām un viņu karjeras stāstiem, kā arī aplūkoja, pētīja un pārbaudīja elektromotoru darbība principiem un aplūkoja kā darbojas elektroriteņi un elektrokartingi. Nodarbību laikā kopā ar skolēniem bija uzņēmuma dibinātājs A. Daugins, kurš ne tikai dalījās savā dzīves pieredzē un atbildēja uz skolēniem interesējošiem jautājumiem, bet arī dalījās ar nākotnes plāniem un idejām, kopā ar J. Lakstīgalu un A. Zaicevu pārbaudīja skolēnu iegūtās zināšanas un prasmes, uzdodot jautājumus pa redzēto un dzirdēto. Pasākums norisinājās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.