Fotogalerija

*Ja fotogalerijā ir vairāk nekā 20 fotogrāfijas, tās izvietotas vairākās lapās. Pāreja un nākošo lapu – uzspiežot uz kārtas numura, kas atrodas ekrāna apakšmalā.

*Iekavās norādīts datums, kad papildināta galerija.

SPORTS (22.10.2018.)

KULTŪRAS PASĀKUMI (28.12.2018.)

NOVADA ĻAUDIS IESAISTĀS (2.05.2018.)

NOVADA DOMĒ (15.11.2018.)

PROJEKTI (2.11.2018.)

VISS PLŪST, VISS MAINĀS (2.05.2018.)

TŪRISMS (23.08.2018.)

NĪCAS DĀRZI (25.04.2017.)

DABA (19.01.2018.)

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA (28.11.2018.)

NĪCAS VIDUSSKOLĀ (14.05.2018.; vairāk skatīt skolas mājas lapā)

RUDES SĀKUMSKOLĀ (18.10.2018.; vairāk skatīt skolas mājas lapā)

BĒRNUDĀRZĀ (16.11.2018.)

NĪCAS MŪZIKAS SKOLĀ (20.12.2018.)

JAUNIEŠU CENTRĀ (10.01.2018.; vairāk skatīt Jauniešu centra mājas lapā)

SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS (11.12.2018.)

UZŅĒMĒJDARBĪBA (1.09.2015.)

VĒSTURE (14.12.2018.)

SENĀS FOTOGRĀFIJAS (22.02.2018.)

RELIĢIJA (23.12.2016.)

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI (6.03.2018.)