Gaida informāciju no tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem

Plānots izdot jaunu Nīcas novada tūrisma bukletu, tāpēc nepieciešams aktualizēt informāciju par tūrisma piedāvājumu. Lai informācija par tūrisma uzņēmumu tiktu iekļauta izdevumā un ievietota Nīcas novada interneta vietnes tūrisma sadaļā, Nīcas novada tūrisma un vides speciāliste Agne Ansule aicina tūrisma uzņēmējus līdz 1. jūnijam aizpildīt anketu un iesniegt, sūtot uz e-pastu: turisms@nica.lv!
Informācija tiek gaidīta arī no  mājražotājiem un amatniekiem, lai bukletā varētu iekļaut arī šai jomai veltītu sadaļu. Zvanīt A.Ansulei – 29458532.