Gaida zvejnieku iesniegumus

Decembra novada domes sēdē lēma par zvejniecības jautājumiem Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā. 2018. gadā piešķirs zvejas rīkus 2017. gada apjomā tām fiziskām un juridiskām personām, kuras zvejojušas 2017. gadā un pildījušas līguma nosacījumus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā ir nekustamie īpašumi. Iesniegumus uz zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem), zvejošanai 2018. gadā iesniegt novada domes 6. kabinetā Līgai Rogai līdz 19. janvārim, tālr.63489487, 27843390.