Gaidot Latvijas simtgadi, top balts galdauts

Biedrības “Ziedēt arī atvasarā” rokdarbu pulciņš “Vēlziedes” 20. aprīlī uzsāka Nīcas novada domes atbalstītā projekta “Baltais galdauts” īstenošanu. Rokdarbnieces Nīcas novadam Latvijas simtgadē dāvinās tamborētu, no vairākiem fragmentiem savienotu baltu galdautu. Projekta vadītāja Valda Laukgale vairākkārt apspriedusies ar  izdomas bagāto pulciņa dalībnieci Annu Cērpu un tikai tad uzrunāja pārējās pulciņa dalībnieces. Pēc rūpīgas tamborējuma tehniskā zīmējuma iepazīšanas visas apņēmīgi ķērās pie darba. Pulciņa dalībniecēm jau ir pieredze kopīgu darbu gatavošanā. Foto Video