Godina darbīgākos novada ļaudis

Latvijas 100. dzimšanas dienas sarīkojumā 17. novembrī godināja novada darbīgos ļaudis:

  • nomināciju “Par mūža devumu novadam” saņēma ilggadējais sporta skolotājs un joprojām aktīvs sporta popularizētājs, vīru kora dalībnieks Voldemārs Kagainis,
  • goda nosaukumu “Gada novadnieks 2018” – biedrības “Mēs-Bernātiem” vadītāja, vairāku aktivitāšu organizētāja Bernātos Diāna Ansule,
  • nomināciju “Labais darbs Nīcas novadam”- Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina, Nīcas vidusskolas pavāre Tatjana Geslere, sporta skolotājs un velosporta treneris Aivis Karzons, Montesori kabineta izveidotāja Agnese Sīkle, aktīvs jaunietis, Latvijas mēroga sporta sacensību uzvarētājs Artūrs Vecbaštiks.

Paldies visiem, kas iesaistījās aptaujā! Iesniegtas 60 anketas/vēstules, labus, cildinošus un sirsnīgus vārdus veltījot 45 darbīgiem cilvēkiem. Pārējie novadnieki, kuriem veltīti atzinīgi vārdi, tiks publicēti novembra “Nīcas Novada Vēstīs”. “Vislaimīgāko anketu” izvilka deputāte Inga Skrode. To bija iesniedzis Ainars Rāts. Viņš saņēma dāvanu karti maltītei kafejnīcā “Dzintariņš”.