Latvijas dzimšanas dienas pasākumā

Latvijas dzimšanas dienas pasākuma apmeklētāji tika rosināti aizdomāties par savu valsti un cilvēkiem, kas to veido. Jau tradicionāli tika godināti darbīgi ļaudis, kas paveikuši labus darbus mūsu novadā, kā arī ļāvuši tiem izskanēt tālāk. Balvu „Par mūža devumu Nīcas novadam” pasniedza Aijai Šķuburei, goda nosaukumu „Gada novadnieks 2017” –Karlīnai Miksonei, nomināciju „Labais darbs Nīcas novadam” – Imantam un Valdai Kalniem, Ritai Laugalei, Valdai Laukgalei, Gatim Rupeikam, Robertam Šīmanim. Kupli apmeklēta bija svētku balle.  Foto