Godināja tos, kas cīnījās par mūsu zemi – Latviju!

Pirms 100 gadiem jauni puiši devās cīnīties par savu zemi – Latviju. Lāčplēša dienā jaunieši, ģimenes ar bērniem, arī vecāka gadagājuma ļaudis devās lāpu gājienā no Nīcas vidusskolas uz Nīcas ev.lut. baznīcas dārzu, kur tika atklāta piemiņas plāksne Nīcas novada brīvības cīnītājiem, Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Klātesošos uzrunāja Lelde Jagmina, bīskaps H. Jensens, prāvests A.Jaunskalže, mācītājs A.Bobinskis un evaņģēlists P.Bobinskis. Patriotisku noskaņu radīja Nīcas vīru kora izpildītās dziesmas. Mastā, kas iegādāts un uzstādīts, īstenojot projektu pašvaldības projektu konkursā, uzvijās Latvijas karogs, pie piemiņas plāksnes sagūla ziedi. Svētku uzruna D.Biruļa foto.