Grants ceļus greiderēs

Grants ceļu šī brīža sliktais stāvoklis ir zināms – Komunālās pārvaldes darbinieki ceļus regulāri apseko. Diemžēl mitrus, dubļainus ceļus nevar greiderēt. Tā tiek bojāts ceļa segums un nelietderīgi izlietoti jau tā pieticīgie ceļu fonda līdzekļi – pēc pāris dienām situācija ir tāda pati. Līdzko ceļi būs apžuvuši, tie nekavējoties tiks greiderēti. Lai paši nebojātu savus ceļus, atgādinājums zemniekiem – apstrādājot laukus, līdz ceļam jāatstāj metru plata josla.