Halles būvniecība

Foto


EEA-Grants-JPGNīcas novadā tiek īstenots projekts „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā”, nr. 2/EEZLV02/14/AK/016 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” ietvaros. 2015.gada 10.martā Valsts Reģionālās attīstības aģentūra parakstīja līgumu ar Nīcas novada domi par programmas līdzfinansējumu projektam 1 miljona eiro apmērā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 769 895,36 eiro. Projekta mērķis- zema enerģijas patēriņa sporta halles būvniecība Nīcas novadā. Projekta ietvaros tika uzbūvēta zema enerģijas patēriņa sporta halle. Ēka nodota ekspluatācijā 2016.gada 9.jūnijā. Projekta termiņš 2016.gada 31.augusts. Atklāšana notiks š.g. 15.jūlijā plkst. 15.00.
Nica municipality is implementing project “Low energy consumption building “Nicas sports hall””, project no. 2/EEAZLV02/14/AK016 in the frame of European Economic area financial instrument 2009-2014 programming period programme “National climate policy”.   An agreement between Nica municipality and State Regional Development agency was signed on March 10th 2015 about 1 mill.euro co financing from the EEA. Total eligible project costs are 2 769 895.36 euros. Project goal is to build low energy consumption sports hall in Nica.
Project deadline is prolonged to August 31st 2016.
All building works are finished and the building is commisioned on June 9th 2016.
The  opening date was July 15th,  15.00 p.m.

Nīcas sporta halle uzsākusi ikdienas darbu.

Jūlijs 2016

15. jūlijā notika sporta halles atklāšana, ko  apmeklēja ļoti daudz novada iedzīvotāju. Jestrām dziesmām, lentes griešanai un kapsulas ievietošanai halles sienā ar vēstījumu nākamajām paaudzēm sekoja svētku uzrunas un pateicības vārdi. Īpašu sajūsmu radīja basketbola draudzības spēles rezultāts – Nīcas komanda ar četru punktu pārsvaru vinnēja liepājniekus. Svētku noskaņu vairoja ne vien mūsu pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, bet arī Rīgas deju kopas “Dzirnas” sniegums. Vakarā 6 komandas piedalījās halles atklāšanas turnīrā telpu futbolā. Foto Video

Jūnijs 2016

9. jūnijā valsts būvniecības kontroles birojs nodeva ekspluatācijā jauno, plašo un energoefektīvo Nīcas sporta halli, kas tika uzbūvēta nepilna gada laikā. Visi ar būvniecību saistītie darbi ir pabeigti, uzsākta telpu iekārtošana. Nīcas novada domes Attīstības nodaļa pateicas visiem projektā iesaistītajiem par ieguldīto darbu – būvniekiem SIA „MONUM”, īpaši projekta vadītājam Kasparam Strēlim par operatīvo darbu, būvuzraugiem Jānim Zarānam, Jānim Burģim un Gintam Ernstsonam, būvprojekta autoriem un autoruzraugiem no SIA “WS”, īpaši Sandijam Grietēnam. Paldies novada iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā. Tagad visu gadagājumu novada ļaudīm būs iespējas vairāk rūpēties par veselīgu dzīvesveidu, aktīvi sportojot.

Maijs 2016

Nīcas novada sporta halles būvniecības darbi ir pabeigti – 29. aprīlī  SIA „MONUM” nodeva veikto darbu izpilddokumentāciju Nīcas novada pašvaldībai. Saskaņā ar MK noteikumiem  Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” jāsaņem atzinumi no vairākām valsts institūcijām.  Būvi pieņems ekspluatācijā pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pārbaudes un akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Telpu aprīkošana sāksies tikai pēc halles nodošanas ekspluatācijā. Sporta halles atklāšana un darbības uzsākšana plānota jūlijā.

Aprīlis 2016

Tiek iekārtota lielā sporta zāle.

Marts 2016

Pašreiz tiek pabeigta piebūvju fasādes apdares paneļu montāža un pēdējie darbi teritorijas labiekārtošanā: uzstādītas atkritumu urnas, uzbērta melnzeme, pabeigti taciņu pieslēgumi Skolas ielai. Iekštelpās notiek sanitāro telpu aprīkojuma uzstādīšana, pabeigta starpsienu uzstādīšana tualetēs, montēti jaucējkrāni izlietnēs un dušās. Notiek lielās halles grīdas slīpēšana, pēc kuras tiks uzklāta pirmā lakas kārta, tai sekos tonēšana, laukumu līniju krāsošana un atkārtota lakošana. Pēdējie tiks piegādāti lielie un mazie tablo un 6 basketbola grozi: 2 lielie un 4 mazie – šķērslaukumiem, kā arī zviedru siena, kura vajadzības gadījumā kalpos kā papildus skatītāju sēdvietas.

Halles fasādes noformēšanaFullSizeRender4

Noslēgumam tuvojas sporta halles apkārtnes labiekārtošanas darbi – tiek vesta un izlīdzināta melnzeme, bet zāle tiks sēta siltākā laikā. Pabeigta halles savienojuma izbūve ar vidusskolu. Pie ēkas fasādes tiek stiprinātas plāksnes ar sportistu siluetiem, kas tumsā tiks izgaismoti. Iekštelpās tiek veikti elektroinstalācijas darbi, flīzēšana, priekštelpas izbūve, turpinās lielās zāles grīdas uzstādīšana.

Janvāris/februāris 2016 halle febr 2016

Jaunā gada janvārī halles būvdarbi jau ir pabeigti par 83%.

Pašreiz lielākā aktivitāte notiek iekštelpās, kur tiek veikta telpu apdare, grīdu flīzēšana sanitārajās telpās, sienu un griestu apdare, apgaismes ķermeņu instalācija, iekšējo tīklu izbūves darbi. Ir pabeigta tribīņu betonēšana, pašreiz notiek epoksīda grīdu ieklāšana, pēc kuras sekos sēdvietu uzstādīšana. Februārī tiek uzsākta sporta grīdas uzstādīšana. Sporta zāles akustisko apdares paneļu montāža ir gandrīz pabeigta (skatīt foto). Tuvākajās nedēļās plānota izgaismoto paneļu montāža pie halles ārējās fasādes. Teritorijas labiekārtošanas darbi arī drīz tiks pabeigti. Līdz halles būvdarbu pabeigšanai palikuši nepilni divi mēneši.

Decembris halles būvniecībā Vizuālizācija/dabā

Decembrī halles būvdarbi rit pilnu sparu, jo laika apstākļi ir labvēlīgi. Šomēnes turpinās jumta siltināšanas darbi, uz jumta tiek uzstādītas dūmlūkas un līdz Ziemassvētkiem jumta siltināšanas un seguma uzklāšanas darbi būs pabeigti. Iekštelpās notiek tribīņu izbūves darbi, tiek montēti veidņi, kas tiek stiegroti un aizpildīti ar betonu. Uz objektu jau ir atvestas rekuperācijas iekārtas, kas drīzumā tiks uzstādītas. Decembra vidū tiek uzsākti grīdu flīzēšanas darbi piebūves daļā.  Ir noslēgti līgumi ar apakšuzņēmējiem, kas veiks sporta grīdas izbūvi un sporta aprīkojuma uzstādīšanu.

11.decembrī Nīcā bija ieradušies Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji, lai veiktu pārbaudi projekta dokumentācijā un objektā. Pārbaudes rezultāts ir ļoti labs, visi dokumenti ir kārtībā un darbu gaita objektā norit saskaņā ar projekta mērķiem. Objektu regulāri apmeklē arī būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji, kas pārbauda būvdarbu gaitu un būvniecības dokumentu atbilstību. Objektā ir bijuši arī patērētāju tiesību  aizsardzības centra pārstāvji, kas tāpat kā iepriekš minētās iestādes nav konstatējušas atkāpes no projekta. Projekta vadītāja pateicas visiem iesaistītajiem Nīcas novada domes administrācijas darbiniekiem, būvniekiem, būvuzraugiem un autoruzraugiem par ieguldīto darbu halles projekta īstenošanā un novēl Gaišu svētku laiku un Veiksmīgu jauno gadu!

Vairāk par halles būvdarbiem variet lasīt žurnālā “Latvijas būvniecība” 2015.gada 6.numurā.

Halles būvdarbi novembrīhalle 2015 nov

Novembrī turpinās būvdarbi gan halles iekšpusē, gan apkārtnes teritorijā. Ir pabeigti grīdu betonēšanas un sienu mūrēšanas darbi. Ir uzsākti iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūves darbi (vājstrāva, ventilācija, apkure). Ir pabeigti gājēju taciņu izbūves darbi, pārējos laukumu labiekārtošanas darbus veiks pēc tam, kad smagā tehnika vairs objektā nebūs nepieciešama. Laika apstākļi būvniecības laikā līdz šim bijuši labvēlīgi, jācer, ka tā būs arī turpmāk!

12074808_10208315860553254_1673032622242803445_n

14.10.2015

Halle tikusi zem jumta pārseguma

Oktobrī Nīcas sporta hallē tiek uzstādīts jumta pārsegums, montēti sienas paneļi, tiek klāts lielās halles grīdas siltinājums un piebūves grīdas sagatavotas betonēšanai. Notiek arī inženiertīklu izbūve iekštelpās un starpsienu būvniecība. Oktobra vidū ir uzsākta teritorijas labiekārtošana, stāvlaukuma un ietves izbūve pie Skolas ielas. Oktobra beigās uzsāks jumta siltināšanu.

Sporta halle-sparu svetki 22.09.2015

Spāru svētki 22.09.2015

 

Hallei spāru svētki 

22.septembrī Nīcas sporta hallei spāru svētki! Tiek uzsākta arī Ruukki paneļu montāža, lai līdz ar aukstā laika sākšanos varētu uzsākt iekšdarbus. Nākamie darbi- tiek lieti pamati grīdām un pabeigta piebūves būvniecība.

 

Metāla konstrukciju montāža 

12.09.2015

Uzstādītas lielās metāla un dzelzsbetona kolonnas. 12.09.2015

Halles ēkas konstrukciju montāža tuvojas noslēgumam, lielās dzelzs un dzelzsbetona kolonnas jau ir uzstādītas un ēka ieguvusi savu ārējo veidolu. Drīzumā tiks uzsākta paneļu montāža, pēc kuras tiks uzsākti ēkas iekšdarbi un teritorijas labiekārtošana.

 

Halles ēka iegūst aprises

07.09.2015-0

07.09.2015 rīts būvlaukumā, tiek montētas metāla konstrukcijas.

7. septembrī Nīcā, braucot pa Skolas ielu, skatam paveras jaunās Nīcas sporta halles ēkas konstrukcijas. Būvnieki strādāja arī brīvdienās un ēka no rietumiem jau ieguvusi savas aprises. Metāla konstrukciju un paneļu montāžu paredzēts pabeigt līdz oktobra beigām. Montāžas procesa fotoattēlus var apskatīt foto galerijā.

 

Vēsturisks brīdis- tiek būvēta pirmā halles siena (septembris)

2.septembrī tiek uzsākta metāla konstrukciju montāža un tiek montēta pirmā sporta halles siena-metāla konstrukcija piebūvei, kas savienos jauno halli ar Nīcas vidusskolu. Metāla konstrukciju montāža turpināsies visu mēnesi.

Kapsulu nākamajām paaudzēm ievietos halles sienā

Sākotnēji bija plānots kapsulu nākamajām paaudzēm ievietot jaunbūvētās sporta halles pamatos. Lai netraucētu būvniecību un garantētu drošību, kapsula ar vēstījumu, novada avīzi, novada bukletu un līdzšinējo halles vietas fotouzņēmumu tiks ievietota jaunās ēkas iekštelpas sienā būvdarbu noslēguma periodā.

11896277_10207888895159386_7099699630056190619_o

Pamatu izbūve

Turpinās ēkas pamatu izbūve (augusts) 

Halles ēkas pamatu pēdu izbūve iet uz beigām, šobrīd tiek būvēti ēkas pamati. Septembrī sāks uzstādīt ēkas karkasa metāla konstrukcijas. Līdz ziemas sezonai plānots tikt zem jumta un uzsākt iekšdarbus, kā arī paralēli veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

16.07.2015 Pamatu betonesana

Pamatu pēdu betonēšana

 

Notiek halles pamatu pēdu izbūves darbi

(jūlijs)

Jūlija mēnesī notiek jaunās halles pamatu izbūves darbi. Sākumā tiek izbūvēti halles piebūves pamati, tiem seko lielās halles pamatu pēdu izbūve. Laika apstākļi šobrīd ir ļoti piemēroti šāda veida darbiem, jo gruntsūdens līmenis nav paaugstināts.

 

Būvlaukuma sagatavošana

Notiek sagatavošanas darbi (jūnijs) 

Būvlaukumā pašreiz notiek esošo komunikāciju pārbūves un jaunu komunikāciju izbūves darbi. Ir pārceltas kanalizācijas un siltumtrases, pārcelti Lattelecom komunikāciju kabeļi un pievilkts jauns ūdensvads halles vajadzībām, kā arī izbūvēts hidrants, vēl jāizbūvē jauns elektroenerģijas pieslēgums. Jūlija pirmajās dienās tiks uzsākta gruntsūdens pazemināšana, lai varētu sagatavoties pamatu pēdu izbūvei. Visi darbi norit saskaņā ar plānoto būvdarbu grafiku.

 

Sporta halles būvniecība uzņem apgriezienus (maijs)

Nīcas novada sporta halles būvniecība uzņem apgriezienus. Maija vidū ir saņemta būvatļauja, uzsākti sagatavošanās darbi, nospraustas ēkas būvasis un izrakta būvbedre. Jūlija vidū pēc pamatu pēdu izbūves un pirms grīdas betonēšanas darbiem plānota svinīga kapsulas ielikšana ēkas pamatos ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Saskaņā ar projekta laika grafiku, ēka būs zem jumta jau šā gada beigās.


 

Jautājumi un atbildes

Kādas telpas būs sporta halles ēkā?

Ēkā būs lielā sporta zāle ar tribīnēm 420 skatītājiem, trenažieru zāle, grupu nodarbību zāle (fitnesam, aerobikai), 4 ģērbtuves ar tualetēm un dušām, tiesnešu un skolotāju telpas ar dušām un tualetēm, inventāra noliktava, pirts ar palīgtelpām, vestibils ar garderobi, dežuranta telpu, pieslēguma vietu izbraukuma kafejnīcai, apmeklētāju tualetēm.

Kā zāli varēs izmantot?

Griestu augstums sporta zālē būs 9,5 metri. Šādā zālē var rīkot Latvijas mēroga sporta sacensības volejbolā, basketbolā, florbolā, telpu futbolā.

Cik izmaksā halles būvniecība?

Projekta sākotnējās plānotās izmaksas bija 2,9 miljoni eiro, bet iepirkuma rezultātā izmaksas ir zemākas; pēc būvniecības darbu iepirkuma tās ir 2,5 miljoni eiro. 1 miljonu eiro piešķīra finansētājs – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments.

Kā izdevās piesaistīt ārējo finansējumu?

Iespējams, šī bija pēdējā iespēja sporta hallei piesaistīt finansējumu no malas, tas tika izdarīts. Finansētājam konkursā tik iesniegti 15 pieteikumi uz energoefektīvām ēkām, 5 no tiem guva atbalstu, tai skaitā Nīcas novada domes pieteikums.

Kāpēc vajadzēja pārstrādāt sākotnējo tehnisko projektu?

Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta atklāta konkursa nosacījumi paredzēja finansējuma piešķiršanu energoefektīvām būvēm, tādēļ Nīcas sporta halles tehniskais projekts tika pārstrādāts atbilstoši finansētāja prasībām- iespējami „energoefektīvāka ēka”.

Kas ir energoefektīva ēka?

Ēkas energopatēriņš ir ievērojami zemāks kā parastām būvēm. Siltums tiek taupīts ne tikai apkurei, bet arī ar rekuperācijas palīdzību- siltā gaisa atgūšanu un atkārtotu tā izmantošanu. Lielāka iespēja iegūt atbalstu bija tiem projektiem, kuros izmantotas alternatīvas tehnoloģijas, tāpēc hallei projektētas saules baterijas, saules kolektors, neliels vēja ģenerators. Halles tehniskais projekts ir izstrādāts tā, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku energoresursu ietaupījumu. Tāpēc sienas ir biezākas, ir augstas efektivitātes ventilācijas sistēma- rekuperācija, energoefektīvs halles apgaismojums, būvniecības materiāli, tostarp stikls piebūves logiem un durvīm ir ar augstu siltumnoturību.

Kāpēc hallei nav logu?

Sporta zālei logu nav, lai taupītu siltuma resursus un izvairītos no dienas gaismas traucējošā efekta, logi būs tikai piebūves daļai.

Kas veic būvniecības darbus?

Iepirkumu procedūras rezultātā būvdarbus veic SIA „Monum, būvuzraudzību – SIA            BaltLine Globe”, autoruzraudzība un arī tehniskā projekta autors – SIA „WS”.

Kad plānots pabeigt halles būvniecību?

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2016. gada aprīlim.