Interešu kopa “Rude” sarīko Puķu balli

Martā aprit 3 gadi, kopš savu aktīvo darbību uzsāka interešu kopa “Rude” Aijas Šķubures vadībā. Rīkoti daudzveidīgi pasākumi, apmācības, izbraukumi, rakstīti projekti. Daudzu Rudes sievu ikdiena kļuvusi krāsaināka un daudzveidīgāka. 10. martā interešu kopa “Rude” saaicināja ciemos aktīvākās Kalnišķu un Jūrmalciema sievas un kopīgi atzīmēja jubilejas Puķu balli. Foto