Ir laiks jaunām idejām un labiem darbiem!

Nīcas novada pašvaldība izsludina 2019. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”. Konkursa mērķis paliek nemainīgs,- finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai jeb vienkārši īstenot mērķtiecīgas idejas un būt pašiem lepniem par savu novadu.

Projektu pieteikumus var iesniegt Nīcas novadā reģistrētas NVO un interešu/iedzīvotāju grupas līdz 28.februārim plkst. 14.00.

Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai: EUR 600.00, taču projekta kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem finanšu avotiem. Lasīt vairāk