LEPOJAMIES AR SAVIEM NOVADNIEKIEM

Balvas “Gada novadnieks” un “Par mūža devumu Nīcas novadam” ieguvēji

Balvas “Nīcas novada cerība” ieguvēji


Grāmatas “Nīca laikmetu griežos” (2008.) autors Pēteris Sprincis (1927.-2013.)


Latvijas brīvības cīnītāji


Veterinārmedicīnas doktore Ausma Dzenīte (1926.)

Skolotājs, Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītājs Reinholds Jansons (1921.-2011.)

Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Zenta Bērtiņa (1931.-2013.)

Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja, skolotāja Mirdza Pabērza (1931.-2013.)

Rasma Atteka (1931.-1996.)

Mākslinieks Pēteris Lieģis (1942.-2009.)

Rakstnieks Ēriks Kūlis (1941.)

Dzejnieks Olafs Gūtmanis (1927.-2012.)

Gleznotāja Velga Gūtmane (1943.-2015.)

Rakstnieks un skolotājs Jēkabs Janševskis (1865.-1931.)  Prezentācija (pdf)

Valodnieks Gustavs Braže (1802.-1883.)

Valodnieks Jānis (Johans) Langijs

Literāte un dzejniece Aina Pāvulīte (1942.)

Dzejnieks Visvaldis Vecvagars (1949.)

Dzejnieks un rakstnieks Augusts Štrauss (1934.-1986.)

Operdziedātājs Miķelis Fišers (1915.-1984.)

Mūziķis Bierands Ķuņķis (1877.-1970.)

Aktieris un režisors Jānis Lūsēns

Koktēlnieks Miķelis Pankoks (1894.-1983.)

Keramiķe Dace Virsniece (Jeršova; 1959.)

Podnieks Miķelis Pankoks (1919.-1994.)

Rotkaļu Skriederu ģimene

Rotkale Gunta Vecpils (1950.-2015.)

Mūziķis Valdis Vikmanis (1915.-2011.)

Tautas daiļamata meistare Regīna Kalniņa (1936.)   Foto

Tautas daiļamata meistare Mirdza Viļumsone (1925.)

__________________________________

Rakstnieki un dzejnieki par Nīcu un nīceniekiem