IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Nīcas vidusskola

vsk mazaAdrese: Skolas iela 14, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Telefons: 634 69875; fakss: 634 69877
e-pasts: nicasskola@gmail.com
Mājas lapa: www.nica.edu.lv
Direktore: Lāsma Petermane

Piedāvātās mācību programmas:

  • pamatizglītības programma
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Iestādes nolikums

_______________________________________

Rudes pamatskola

Rudes sk mazaAdrese:  Otaņķu pag., Nīcas nov., LV-3475
Telefons: 634 07653, 29858814
e-pasts: rudespmsk@inbox.lv
Mājas lapa: wwww.rudespamatskola.lv
Direktore: Inguna Lībeka

Piedāvātās mācību programmas:

  • pamatizglītības programma
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • pirmsskolas izglītības programma
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Iestādes nolikums

_______________________________________

Pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”

b.d.mazaAdrese: Saules iela 5, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Telefons: 634 72811, 29132273
e-pasts: pirmsskola@nica.lv
Vadītāja: Daira Eglīte

Piedāvātā mācību programma:

  • vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Iestādes nolikums

Vairāk informācijas

_______________________________________

Nīcas Mūzikas skola

IMG_1344Adrese: Bārtas iela 6, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 (3. stāvs)
Telefons: 634 89492, 26350168; fakss: 634 89502
e-pasts: muzika@nica.lv
Direktore: Dina Sleže

Iestādes nolikums

Vairāk informācijas

15., 16., 17. maijā no 13.00 līdz 18.00 aicina pieteikties jaunus  audzēkņus, kas nākošajā mācību gadā vēlas mācīties Nīcas Mūzikas skolā. Līdz šim var apgūt klavierspēli, ģitāras spēli, vijoļspēli, flautas spēli un saksofona spēli, bet ar nākošo gadu – arī sitaminstrumentu spēli. Mūzikas skolas audzēkņi aktīvi un ar labiem panākumiem piedalās valsts mēroga un starptautiskos konkursos un meistarklasēs. Lasīt vairāk