IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Nīcas vidusskola

vsk mazaAdrese: Skolas iela 14, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Telefons: 634 69875
e-pasts: vidussskola@nica.lv
Mājas lapa: www.nica.edu.lv
Direktore: Lāsma Petermane

Piedāvātās mācību programmas:

  • pamatizglītības programma
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Iestādes nolikums

_______________________________________

Rudes sākumskola

Rudes sk mazaAdrese:  Otaņķu pag., Nīcas nov., LV-3475
Telefons: 634 07653, 29858814
e-pasts: rudespmsk@inbox.lv
Mājas lapa: wwww.rudespamatskola.lv
Direktore: Inguna Lībeka

Piedāvātās mācību programmas:

  • pamatizglītības programma
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • pirmsskolas izglītības programma
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Iestādes nolikums

_______________________________________

Pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”

b.d.mazaAdrese: Saules iela 5, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Telefons: 634 72811, 29132273
e-pasts: pirmsskola@nica.lv
Vadītāja: Daira Eglīte

Piedāvātā mācību programma:

  • vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Iestādes nolikums

Vairāk informācijas

_______________________________________

Nīcas Mūzikas skola

IMG_1344Adrese: Bārtas ielā 6, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 (3. stāvs)
Telefons: 634 89492, 26350168; fakss: 634 89502
e-pasts: muzika@nica.lv
Direktore: Dina Sleže

Iestādes nolikums

Vairāk informācijas

Zināšanai!

2019. gada 22. martā Nīcas Mūzikas skola organizē IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu – festivālu. 

Konkursa-festivāla nolikums

Pieteikums konkursam

Pieteikums festivālam