OLIMPIĀDES

OLIMPIĀDES

Olimpiādes 2016./2017.m.g.

Novadu atklātās mācību priekšmetu olimpiādes

Pieteikuma veidlapa olimpiādēm, konkursiem

 OLIMPIĀŽU NOLIKUMI

Aizputes novada atklātā angļu valodas olimpiāde 7.klasei

Aizputes novada atklātā krievu valodas olimpiāde 9.klasei

Aizputes novada atklātā matemātikas olimpiāde 3.,4.klasei

Aizputes novada atklātā vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasei

Aizputes novada atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasei

Nīcas novada atklātā olimpiāde angļu valodā 4.klasei

Nīcas novada atklātā kombinētā olimpiāde 1.,2.klasei

Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.klasei

OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

Novadu apvienība-bioloģija -9.klase

Novadu apvienība -bioloģija 10.klase

Novadu apvienība-bioloģija-11.klase

Novadu apvienība- bioloģija-12.klase

Novadu apvienības vēstures olimpiāde 9.klasei

Novadu apvienība_Vēsture 12.klasei.

Novadu apvienība-Fizika 9.klase

Novadu apvienība-Fizika 10.klase

Novadu apvienība-Fizika 11.klase

Novadu apvienība-Fizika 12.klase

Novadu apvienība- Ģeogrāfija 9.-12.klase

Nīcas novada atklātā Angļu valodas olimpiāde 4.klasei_rezultāti

Nīcas novada atklātā Kombinētā olimpiāde 1.klasei

Nīcas novada atklātā Kombinētā olimpiāde 2.klasei

KONKURSU NOLIKUMI

Nīcas novada:

Eseju konkursa nolikums 2016

Foto konkursa nolikums 2016

Zīmējumu konkursa nolikums 2016

Nīcas novada konkurss “Lakstīgala 2017”

Nīcas novada konkurss “Balsis 2017”

Nīcas novada “Skatuves runas konkurss 2017”

Nīcas novada vizuālās mākslas konkurss “Toņi, pustoņi 2017”

Dažādi: