AKTUALITĀTES

PASĀKUMU PLĀNI

2017./2018.m.g.

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris


METODISKAIS DARBS

MA vadītāji, kontakti


NORMATĪVIE AKTI

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā ar 2017./2018.m.g. piedalās abas Nīcas novada skolas – Nīcas vidusskola un Rudes pamatskola. Lasīt vairāk