Izsniegtās būvatļaujas

Nīcas novada būvvaldes izsniegtās būvatļaujas (no 01.10.2014)

Adrese Objekta nosaukums Būvatļauja Būvatļauja stājas spēkā Lēmums par atteikumu Lēmums stājas spēkā
Nr. Datums Nr. Datums
Irbēni , Nīcas pag. Dzīvojamās mājas pārbūve 36-14 22.10.2014 30.10.2014
Ramuma, Rietumieši, Nīcas pag. Ārējais ūdensapgādes tīkls 37-14 12.11.2014 20.11.2014
Vaivariņu ceļš,   Nīcas pag. Meža ceļa būvniecība 38-14 12.11.2014 20.11.2014
Placīši, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība. 39-14 14.11.2014 19.11.2014
Kuiti, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, garāžas un baseina būvniecība. 40-14 14.11.2014 22.11.2014
Jaunie Strīķi, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un palīgēkas pārbūve. 41-14 01.12.2014 09.12.2014
Cielavas, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts būvniecība (objekta būvn. 1.kārta). 42-14 08.12.2014 16.12.2014
Atvari, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas un palīgceltnes pārbūve 01-15 16.01.2015 24.01.2015
Laines, Nīcas pag. Brīvdienu māju kompleksa būvniecība 02-15 16.01.2015 24.01.2015
Nīcas meža iecirknis, Nīcas pag. Meža ceļš ”Galēju nobrauktuve” būvniecība 03–15 26.01.2014 28.02.2015
Saules iela 4, Nīca; Cukuri, Nīcas pag. Katlu mājas pārbūve; noliktavas pārbūve 04-15 27.01.2015 03.02.2015
Papes poldera maģistrālais kanāls Nīcas pag. Valsts nozīmes ūdensnotekas ”Papes poldera maģistrālkanāla 85p-M-1” atjaunošana 05-.15 02.02.2015 10.02.2015
Šķiperi, Nīcas pag. Dārza mājas būvniecība 06-15 11.02.2015 19.02.2015
Luči, Otaņķu pag. Pirts būvniecība 07-15 17.02.2015 25.02.5015
Liedaga Joma, Nīcas pag. Vasaras mājas būvniecība 08-15 18.02.2015 26.02.2015
Skolas iela 6, Nīcas pag. Ēkas daļas pārbūve 09-15 18.03.2015 18.03.2015
Skolas iela 14, Nīcas pag. Sporta zāles būvniecība 10-15   18.03.2015   18.03.2015
Rudes ciems, Otaņķu pag. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve (rekonstrukcija) un būvniecībaĒkas daļas pārbūve  11-15  18.03.2015  20.03.2015
Ansuļi, Nīcas pag. Teritorijas labiekārtošana (būvniecība): Militāro sporta spēļu (paintball) vajadzībām. 12-15  25.03.2015  01.04.2015
Spāres Prieduļi, Nīcas pag. Kempinga (piecas kempinga mājas ar kopējo platību 74.1 m2) būvniecība 13-15  02.04.2015  09.04.2015
Avotiņi, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un pirts būvniecība  14-15  21.04.2015  21.04.2015
Uplejas, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas būvniecība  15-15  21.04.2015  21.04.2015
Cerības, Nīcas pag. Saimniecības ēkas un garāžas pārbūve  16-15  29.04.2015  07.05.2015
Konservu cehs, Otaņķu pag. Pakošanas ceha būvniecība  17-15  29.04.2015  29.04.2015
Aizvēji, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas un palīgēkas būvniecība 18-15  29.04.2015  06.04.2015`
Nīcas c. centrs, Nīcas pag. Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve.  19-15  07.05.2015  07.05.2015
Bērzlapji, Nīcas pag. Pirts ēkas, garāžas un palīgēkas būvniecība Atteikums izsniegt būvatļauju  14.05.2015. (Nr.2.5.1/24)
Rotas, Nīcas pag. Dzīvojamās un palīgēkas pārbūve par dzīvojamo māju un pagraba būvniecība.  20-15  22.05.2015  22.05.2015
Nīmanti, Nīcas pag. Saimniecības ēkas būvniecība 21-15  22.05.2015  30.05.2015
Vālītes, Nīcas pag. Saimniecības ēkas būvniecība.  22-15  26.05.2015  27.05.2015
Kastanīši, Nīcs pag. Dzīvojamās mājas būvniecība  23-15  27.05.2015  01.06.2015
Jaunģelži, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas būvniecība (ar esošās dzīvojamās mājas nojaukšanu)  24-15  26.06.2015  04.07.2015
Jaunpraudiņi, Nīcas pag. Pirts ēkas būvniecība  25-15  01.07.2015  09.07.2015
Dižkrūzēni, Otaņķu pag.  Laukuma būvniecība pie objekta graudu kalte “Dižkrūzēni”, Otaņķu pag., Nīcas nov.  26-15  03.08.2015  11.08.2015
Meliorācijas sistēmu pārbūve Otaņķu pag., īpašumos “Prenclavi” u.c.

Mazaļļi, Otaņķu pag.

Meliorācijas sistēmu pārbūve.

 

 

Dzīvojamās mājas būvniecība

 27-15

 

 

28-15

 04.08.2015.

 

 

05.08.2015

12.08.2015

 

 

12.08.2015

“Jūrasšelfs”, Jūrmalciems Nīcas pag.  Dzīvojamās mājas pārbūve, nojumes un šķūņa būvniecība  29-15  07.09.2015  15.09.2015
“Nīmanti”, Nīcas pag. Sešu viesu namu būvniecība  30-15  07.09.2015  15.09.2015
“Dalbiņi”, Nīcas pag. Tehniskās novērošanas punkta būvniecība 31-15  16.09.2015  24.09.2015
“Noras”, Nīcas pag. Pirts un saimniecības ēkas būvniecība  32-15  24.09.2015  28.09.2015
“Putni”, Jūrmalciems, Nīcas pag. Vasarnīcas būvniecība  33-15  28.09.2015  06.10.2015
Nīcas meža iecirknis, Nīcas pag.
 Meža autoceļa “Mietraga ceļš” pārbūve  34-15  19.10.2015  28.10.2015
Rietumi, Jūrmalciems, Nīcas pag.

 

Atpūtas kompleksa būvniecība (nojaucot esošās ēkas).  35-15  03.11.2015  11.11.2015
 Lijas, Nīcas pag.  Saimniecības ēkas-pirts būvniecība  36-15  09.11.2015  16.11.2015
 Ciestomi, Jūrmalciems, Nīcas pag.  Saimniecības ēku (Nr.002, Nr.003, Nr.004) pārbūve par vienu palīgēku  37-15  23.11.2015  30.11.2015
 Oši, Jūrmalciems, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas būvniecība, un esošās dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņa bez pārbūves  38-15  14.12.2015  21.12.2015
 Dabas stūrītis, Nīcas pag. Dzīvojamās mājas būvniecība  39-15  22.12.2015  28.12.2015
 Zemkopji, Nīcas pag. Saimniecības ēkas būvniecība  40-15  22.12.2015  28.12.2015

Izsniegtās būvatļaujas no 01.10.2014

2014.gads

2013.gads