Izvērtēti vietējā projektu konkursa pieteikumi

2018. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam” tika iesniegti 11 projektu pieteikumi. Projektu iesniedzēju aktivitāte ir augusi. Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus. Projekti ir gan pasākumu, gan teritorijas labiekārtojuma darbu īstenošanai. Bez papildus nosacījumiem apstiprināti 4 projekti, 6 projektu iesniedzējiem līdz 17. aprīlim jāiesniedz papildus informācija Pēc minētās informācijas iesniegšanas būs zināms pilnais projektu īstenotāju skaits. Viens projekta pieteikums tika noraidīts neatbilstības (konkursa mērķim) dēļ. Paldies visiem, kuri  iesniedza savus projektu pieteikumus! Lasīt vairāk