Jaunus dejotājus uzņems jau maija beigās

2. martā lielā “Pērlīšu” grupa piedalījās Liepājas pilsētas mūsdienu deju konkursā, kur ieguva I pakāpes diplomu un tika virzīta uz Kurzemes novadu konkursu 13. aprīlī, kur tika iegūta pateicība un liela pieredze. Abas “Pērlīšu” grupas dosies uz nākamo konkursu jau 27. aprīlī Jaunpilī. Maija beigās noslēgsies deju sezona, taču vasarā treniņi notiks āra apstākļos, vispusīgi attīstot bērnu lokanību, izturību un aerobās spējas, lai sagatavotu bērnus nākošajai deju sezonai. Tāpēc jauni dejotgribētāji pirmsskolas un 1.-4. klašu grupās tiks uzņemti jau maija beigās. Pieteikties pie kolektīva vadītājas Montas Lībekas pa tālr. 25675020 vai e-pastā: monta.libeka@gmail.com