Jūrmalciemā piemin Latviju un agrākos gadus

Jūrmalciema sabiedriskajā centrā 29. novembrī uz Valsts svētku atceres pasākumu pulcējās interešu kopu “Kalvas” un “Aizjomietes” dalībnieki un citi jūrmalciemnieki. Katrs izstāstīja savu Jūrmalciema stāstu, atcerējās agrākos laikus ciemā un teica savu vēlējumu Latvijai. Skanēja dzeja par Latviju, tika skatītas centrā izvietotās seno fotogrāfiju, gleznu un cimdu izstādes. Vairāki apmeklētāji pastāstīja savu rakstaino cimdu stāstu un atmiņas par gleznotāju Eiženu Plūmi, kurš savulaik daudz gleznojis Jūrmalciemu. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs.