Kartīti rotā Kates Cibules zīmējums

Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkursā novada skolu skolēni tiek aicināti piedalīties kopš 2002. gada. Šogad tika iesniegti 25 darbi. Izvēli izdarīja Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāti, bet tas nebija viegli. Šā gada  rūpnieciski izgatavoto kartīti  rotā Nīcas vidusskolas 6. klases skolnieces Kates Cibules zīmējums. Kartītes pašvaldības vārdā tiek sūtītas svētkos iestādēm un privātpersonām.