Tālos ciemiņus iepazīstina ar pieaugušo izglītību novadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Openness to diversity through community education” ietvaros 12. jūlijā Jūrmalciema sabiedrisko centru apmeklēja delegācija no projekta dalībvalstīm Kipras un Itālijas. Pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne Kopštāle un novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis atbraucējus  iepazīstināja ar pieaugušo izglītības aktivitātēm Nīcas novadā, tostarp no centra attālajos ciemos. Tālie viesi apskatīja arī Jūrmalciema kūpinātavu un pludmali, bet pēc “Aizjomiešu” sarūpētajām pusdienām labprāt apguva latviešu rotaļdejas kopā ar Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dalībniecēm. Foto