Komitejas sēde notiek uz skatuves

16. aprīlī būs novada domes sēde. Kā ierasts, pirms sēdes notiek divas komiteju sēdes, kurās pašvaldības deputāti rūpīgi iepazīstas ar jautājumiem, tiekas ar pašvaldības darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, kuru pārziņā ir risināmie jautājumi, izdiskutē dažādas iespējas un variantus. Viens no sēdes jautājumiem ir par Nīcas kultūras nama aprīkojuma uzlabošanu, tādēļ 13. aprīlī Sociālo, izglītības, kultūras  un sporta jautājumu komitejas sēde notika neierastā vietā – uz kultūras nama skatuves. Tas deva iespēju sēdes laikā iepazīties ar skatītāju zāles un skatuves stāvokli, lai varētu spriest par uzlabojumu nepieciešamību.