KONTAKTI

Novada izglītības speciāliste 
Tālrunis: 63484550, 29160897
e-pasts: 

izglītības iestādes
___________________________________________________

Nīcas novada izglītības iestāžu vadītāju padome:

Lāsma Petermane, Antra Šakale, Iveta Rone, Ineta Laurinaite, Inguna Lībeka, Dace Kalēja, Daira Eglīte, Kristīne Ķergalve,  Dina Sleže 

Padomes apspriedes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.12.15.

______________________________________

Nīcas novada izglītības iestāžu atbalsta personāls 

Zanda Jančauska – izglītības psihologs, mob.tel.25634373

skolotājs logopēds, mob.tel.29867097

Nansija Čaure – sociālais pedagogs, mob.tel. 29463299

Elīna Krūma – pedagogs karjeras konsultants, tel.     29824140