KONTAKTI

Novada izglītības speciāliste Inguna Lībeka
Tālrunis: 63407653, 29858814
e-pasts: inguna.libeka@nica.lv

izglītības iestādes
___________________________________________________

Nīcas novada izglītības iestāžu vadītāju padome:

Lāsma Petermane, Antra Šakale, Iveta Rone, Ineta Laurinaite, Inguna Lībeka, Dace Kalēja, Daira Eglīte, Kristīne Ķergalve,  Dina Sleže 

Padomes apspriedes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.12.15.

______________________________________

Nīcas novada izglītības iestāžu atbalsta personāls 

Zanda Jančauska – izglītības psihologs, mob.tel.25634373

skolotājs logopēds, mob.tel.29867097

Nansija Čaure – sociālais pedagogs, mob.tel. 29463299

Elīna Krūma – pedagogs karjeras konsultants, tel.     29824140