KONTAKTI

Novada izglītības speciāliste Anda Veidele
Tālrunis: 63484550, 29160897
e-pasts: anda.veidele@nica.lv

izglītības iestādes
___________________________________________________

Nīcas novada izglītības iestāžu vadītāju padome:

Lāsma Petermane, Antra Šakale, Iveta Rone, Ineta Laurinaite, Inguna Lībeka, Dace Kalēja, Daira Eglīte, Kristīne Kaltiniece,  Dina Sleže un Anda Veidele.

Padomes apspriedes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.12.15.

______________________________________

Nīcas novada izglītības iestāžu atbalsta personāls 

Zanda Jančauska – izglītības psihologs, mob.tel.25634373

Ieva Ķikute – skolotājs logopēds, mob.tel.29867097

Nansija Čaure – sociālais pedagogs, mob.tel. 29463299