Nīcas bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja – Rita Ābelīte

tālr.63489494, 22020037

adrese – Bārtas iela 6, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV3473
Novada domes ēkas 2. stāvs, 25. kabinets


 DARBA LAIKS

Pirmdiena       8.30- 18.00
Otrdiena          8.30 – 17.00
Trešdiena        8.30 – 17.00
Ceturtdiena     8.30 – 17.00
Piektdiena       8.30 – 16.00
Pusdienas pārtraukums – 12.30- 13.00


AIZMĀRŠĪGAJIEM LASĪTĀJIEM JĀMAKSĀ

Katru mēnesi bibliotēkas fonds tiek papildināts ar jaunām grāmatām. Lasītāju interese ir liela, nereti pat izveidojas pieraksts pēc kārotās literatūras. Pēc bibliotēkas nolikuma grāmatas lasītājiem ir jāatnes atpakaļ 30 dienu laikā. Nīcas novada domes sēdē tika apstiprināts, ka  aizmāršīgajiem lasītājiem tiek aprēķināta kavējuma nauda – 1 cents dienā par katru vienību (grāmatu vai žurnālu). Bibliotēkas programma ALISE kavējuma naudu aprēķina automātiski. Ja kādu iemeslu dēļ grāmatu nepieciešams izmantot ilgāku laiku, zvaniet vai atnāciet uz bibliotēku to pagarināt!


PAKALPOJUMI

* Bezmaksas bezvadu  internets
Skolēniem, kas mācās vispārizglītojošās skolās, internetu atļauts izmantot no plkst. 13.00 (maksimālais laiks – 1 stunda)

* Kopēšana

Melnbalts teksts
A4 lappuse – EUR 0.07 , abas puses – EUR 0.14
A3 lappuse – EUR 0.14, abas puses – EUR 0.28
Melnbalts attēls
A4 lappuse – EUR 0.17 , 1/2 lappuse – EUR 0.09
A3 lappuse – EUR 0.34, 1/2 lappuse – EUR 0.17
Krāsains teksts
A4 lappuse – EUR 0.30 , abas puses – EUR 0.60
A3 lappuse – EUR 0.60, abas puses – EUR 1.20
Krāsains attēls
A4 lappuse – EUR 0.60 , 1/2 lappuse – EUR 0.30
A3 lappuse – EUR 1.20, 1/2 lappuse – EUR 0.60

*Datorizdrukas
Melnbalts
teksts A4 lappuse – EUR 0.13
attēls A4 lappuse – EUR 0.30
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.15
Krāsains
teksts A4 lappuse – EUR 0.45
attēls A4 lappuse – EUR 0.75
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.38

*Skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā
A4 lappuse – EUR 0.25


BIBLIOTĒKAS ZIŅAS (uz 01.01.2017.) 

Fonds – 7769 grāmatas un 3120 žurnāls
Izsniegto grāmatu un žurnālu skaits 2016. gadā  –11548
Bibliotēkas apmeklējums 2016. gadā – 10591
Lasītāju skaits- 491
Bērni un jaunieši – 157


PRESES IZDEVUMI

Laikraksti – Kursas Laiks, Kurzemes Vārds, Rokdarbu Avīze.

Žurnāli – Annas Psiholoģija, Astes, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Kas Jauns, Klubs, Lata romāns, LA tematiskā avīze, Leģendas, Liepājas Vēstules, Lilit, Mājas Viesis, Mājas Virtuve,  Nezināmā Vēsture, OK!, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Praktiskā Astroloģija, Privātā Dzīve, Santa, 100 Labi Padomi, 36,6*C, Una, Veselība, Nezināmā Kara Vēsture, Čaklās Rokas, Ceļojums Vēsturē.


2013. gada 26. aprīlī Nīcā notika novadu 12. Grāmatu svētki. Skatīt fotogrāfijas

Nīcas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Izmanto bezmaksas datu bāzes!