Nīcas kultūras nams

Nīcas kultūras nama direktore Agija Kaunese

tālrunis: 63489495, 26302528
Fakss: 63469049
e-pasts: kultura@nica.lv
Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473

Foto


PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

Nīcas sieviešu koris

Vada – Līga Amerika-Ansiņa, Inese Egle

Mēģinājumi – otrdienās plkst.19.00 Baltajā zālē

No vēstures


047Nīcas vīru koris

Vada – Jēkabs Ozoliņš, Aldis Jurga

Mēģinājumi – otrdienās plkst.19.30 Bāriņā

No vēstures


dejotaji5Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Nīca”

Vada – Maruta Dzērve

Mēģinājumi – trešdienās plkst.19.00 Skatītāju zālē

No vēstures


Nīcas etnogrāfiskais ansamblis

Vada – Laine Zeile

Mēģinājumi – trešdienās plkst.17.00 3. stāva telpā

No vēstures


041Jauniešu tautas deju kolektīvs “Rietumvējš”

Vada – Sandijs Spinga

Mēģinājumi – trešdienās plkst.17.00 Skatītāju zālē


Pirmsskolas vecuma bērnu 3 tautas deju kolektīvi

Vada – Indra Štube

Mēģinājumi – pirmdienās un ceturtdienās PII “Spārīte”


Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi”

2 grupas

Vada – Inese Egle

Mēģinājumi – otrdienās un ceturtdienās plkst.16.45 un 17.30 Bāriņā


Līnijdeju grupa “Agave”

Vada – Solveiga Mačiņa

Mēģinājumi – ceturtdienās plkst.19.00 Skatītāju zālē


3Nīcas amatierteātris

Vada – Daina Kandēvica

Mēģinājumi – otrdienās plkst.19.00 Skatītāju zālē


Senioru vokālais ansamblis “Sentiments”

Vada – Ritma Kluce

Mēģinājumi – trešdienās plkst.12.00 3. stāva telpā

Skatīt video


TELPU NOMA

Nīcas kultūras namā ir iespējas īrēt telpas – pasākumiem, ballēm, ģimenes svētkiem u.c. pasākumiem. Skatīt nomas maksu


VĒSTURE, ATTĪSTĪBA

Nīcas Kultūras nams darbojas kopš 1975. gada; 2010. gadā veikta rekonstrukcija. Lasīt vairāk