Nīcas kultūras nams

Nīcas novada kultūras centrs

vadītāja Ieva Mazpole, 63489495, 26670207
e-pasts: ieva.mazpole@nica.lv

pasākumu organizatore Zane Ansule, 26302528
e-pasts: zane.ansule@nica.lv

Fakss: 63469049
Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473

Foto


PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

Nīcas sieviešu koris

Vada – Līga Amerika-Ansiņa, Inese Egle

Mēģinājumi – otrdienās plkst.19.00 Baltajā zālē

No vēstures


047Nīcas vīru koris

Vada – Jēkabs Ozoliņš

Mēģinājumi – otrdienās plkst.19.30 Bāriņā

No vēstures


dejotaji5Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Nīca”

Vada – Maruta Dzērve

Mēģinājumi – trešdienās plkst.19.30 Skatītāju zālē

No vēstures


Nīcas etnogrāfiskais ansamblis

Vada – Laine Zeile

Mēģinājumi – trešdienās plkst.17.00 3. stāva telpā

No vēstures


Jauniešu tautas deju kolektīvs “Rietumvējš”

Vada – Agija Kaunese

Mēģinājumi – piektdienās plkst.17.00 Skatītāju zālē


Pirmsskolas vecuma bērnu 3 tautas deju kolektīvi

Vada – Indra Štube

Mēģinājumi – pirmdienās un ceturtdienās PII “Spārīte”


Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi”

Vada – Inese Egle

Mēģinājumi – otrdienās plkst.17.15 Bāriņā


Līnijdeju grupa “Agave”

Vada – Solveiga Mačiņa

Mēģinājumi – pirmdienās plkst.19.00 Baltajā zālē


3Nīcas amatierteātris

Vada – Daina Kandēvica

Mēģinājumi – pirmdienās plkst.19.00 Skatītāju zālē


Senioru vokālais ansamblis “Sentiments”

Vada – Ritma Kluce

Mēģinājumi – otrdienās plkst.13.30 3. stāva telpā

Skatīt video


TELPU NOMA

Nīcas kultūras namā ir iespējas īrēt telpas – pasākumiem, ballēm, ģimenes svētkiem u.c. pasākumiem. Skatīt nomas maksu


VĒSTURE, ATTĪSTĪBA

Nīcas Kultūras nams darbojas kopš 1975. gada; 2010. gadā veikta rekonstrukcija. Lasīt vairāk