Bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi”

Vadītāja: Inese Egle

Darbošanās: Otrdienās, plkst. 17.00 Kultūras nama Bāriņa telpā

Ar panākumiem darbojas jau vairākus gadus. Ar bērniem strādā profesionāla mūzikas pedagoģe.

________________________________________________

Ansambļa bērnu sastāvs mainās, jo visi aug. “Čiekuriņa” dziedātāji sniedz priekšnesumus pašvaldības rīkotajos pasākumos. Daudzi no agrākajiem vokālā ansambļa dalībniekiem mācās Nīcas Mūzikas skolā un ar panākumiem novada vārdu pārstāv dažādos konkursos.


 

No “Čiekuriņiem” izauguši vairāki solisti.