Etnogrāfiskais ansamblis

No 2012. gada oktobra pēc līdzšinējās Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Mirdzas Pabērzas aiziešanas Mūžībā kolektīva vadību pārņēma Laine Zeile. Jaunā vadītāja Nīcā ir ienācēja, bet ar ļoti lielu cieņu un pietāti izturas pret vietējo mantojumu, apgūst dziesmas un kolektīva skanējumu papildina ar mūzikas instrumentiem.


95 radošā darba gadu jubileja 

2016. gada 13.februārī kopā ar kuplu draugu pulku tika atzīmēta 95 radošā darba gadu jubileja, tālākie bija mērojuši ceļu pāri visai Latvijai. Kaut arī kolektīvā kopā ar vadītāju Laini Zeili ir tikai 6 dziedātājas, viņu dziesmas spēj pieskandināt plašo zāli. Lielu pārsteigumu sagādāja “Atvasaras” rokdarbnieces, dāvinot dziedātājām īpašus cimdus.  Foto Video


Intervijas 2016. gada septembrī:

Vadītāja Laine Zeile

Velta Maļika

Ausma Laiveniece

Olga Bēta

Aija Sileniece

Marita Šteingolde