Otaņķu bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja – Vineta Jušķevica
tālr.63484554, 20267954; e-pasts – vineta.juskevica@nica.lv 

adrese – Pagastmāja, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV3475
atrašanās vieta – Otaņķu pagasta pārvaldes 1. stāvs, 109. kabinets


DARBA LAIKS

Pirmdiena       8.00- 17.30

Otrdiena          8.00 – 16.30

Trešdiena        8.00 – 16.30

Ceturtdiena     8.00 – 16.30

Piektdiena       8.00 – 15.30

Pusdienas pārtraukums no 12.30- 13.00

Katra mēneša 1. ceturtdiena- metodiskā diena, kad apmeklētājus nepieņem.


AIZMĀRŠĪGAJIEM LASĪTĀJIEM JĀMAKSĀ

Katru mēnesi bibliotēkas fonds tiek papildināts ar jaunām grāmatām. Lasītāju interese ir liela, nereti pat izveidojas pieraksts pēc kārotās literatūras. Pēc bibliotēkas nolikuma grāmatas lasītājiem ir jāatnes atpakaļ 30 dienu laikā. Nīcas novada domes sēdē tika apstiprināts, ka  aizmāršīgajiem lasītājiem tiek aprēķināta kavējuma nauda – 1 cents dienā par katru vienību (grāmatu vai žurnālu). Bibliotēkas programma ALISE kavējuma naudu aprēķina automātiski. Ja kādu iemeslu dēļ grāmatu nepieciešams izmantot ilgāku laiku, zvaniet vai atnāciet uz bibliotēku to pagarināt!


PAKALPOJUMI

* Bibliotēkas apmeklētājiem datoru un interneta izmantošana – bez maksas.

* Skolēniem, kas mācās vispārizglītojošās skolās, internetu atļauts izmantot no plkst. 13.00 (maksimālais laiks – 1 stunda).

*Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem, jaunieguvumiem – 10 dienas.

*Iespieddarbus, kuri nav Otaņķu pagasta bibliotēkas fondā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.

* Kopēšana

Melnbalts teksts
A4 lappuse – EUR 0.07 , abas puses – EUR 0.14
A3 lappuse – EUR 0.14, abas puses – EUR 0.28
Melnbalts attēls
A4 lappuse – EUR 0.17 , 1/2 lappuse – EUR 0.09
A3 lappuse – EUR 0.34, 1/2 lappuse – EUR 0.17
Krāsains teksts
A4 lappuse – EUR 0.30 , abas puses – EUR 0.60
A3 lappuse – EUR 0.60, abas puses – EUR 1.20
Krāsains attēls
A4 lappuse – EUR 0.60 , 1/2 lappuse – EUR 0.30
A3 lappuse – EUR 1.20, 1/2 lappuse – EUR 0.60

*Datorizdrukas
Melnbalts
teksts A4 lappuse – EUR 0.13
attēls A4 lappuse – EUR 0.30
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.15
Krāsains
teksts A4 lappuse – EUR 0.45
attēls A4 lappuse – EUR 0.75
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.38

*Skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā
A4 lappuse – EUR 0.25


OTAŅĶU PAGASTA BIBLIOTĒKAS LASĪTĀKĀS GRĀMATAS 2016. GADĀ

oriģinālproza – Nora Ikstena “Mātes piens”
dzeja –Inese Tora „Tā tikai mīlestība prot…”
tulkotā daiļliteratūra – Lūsinda Railija „Septiņas māsas”
bērnu oriģinālliteratūra – Juris Zvirgzdiņš „Lauvas rūciens”
tulkotā bērnu literatūra – Džeronīmo Stiltons „Pazudušo dārgumu noslēpums”
dokumentālā literatūra – Elita Veidemane „Dzelzsgriezējs un dūja”
tulkotā dokumentālā literatūra – Viktors Suvorovs “Oblom. Izgāšanās”


BIBLIOTĒKAS ZIŅAS  (uz 01.01.2017.)

Fonds –4344 grāmatas
Lasītāju skaits- 298
Bibliotēka apmeklējums – 5656


PRESES IZDEVUMI

Laikraksti – Nīcas Novada Vēstis, Kursas Laiks, Kurzemes Vārds, Ievas padomu avīze

Žurnāli –  Citāda Pasaule, Dārza Pasaule, Dari Pats, Klubs, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Māja, Ievas Virtuve, Ievas Dārzs, Privātā Dzīve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Mājas Virtuve, Mājas Viesis, Liepājas Vēstules, Lauku Avīzes tematiskā avīze, Leģendas, Veselība, Ok!, Nezināmā Vēsture, Praktiskais Latvietis, Saimniece, Santa, Sestdiena, 100 Labi Padomi


Otaņķu bibliotēkas lietošanas noteikumi

Izmanto bezmaksas datu bāzes!

2013. gada 26. aprīlī Nīcā notika novadu 12. Grāmatu svētki. Skatīt fotogrāfijas