VĒSTURE

Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga
tālr. 63469119; 25424971; e-pasts: vesture@nica.lv

Otaņķu pagasta Senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina
tālr.26323014

_____________________________________

Skatīt fotogalerijas

Palīdzi noskaidrot, kas redzams senajās fotogrāfijās!

_____________________________________

LEPOJAMIES AR SAVIEM NOVADNIEKIEM

DZĪVESSTĀSTI

TAUTASTĒRPI

FOLKLORA

SVĒTKI

SENĀS SĒTAS, BŪVES UN DARBI

MUZIKĀLĀS TRADĪCIJAS

FILMAS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

RELIĢIJA

PADOMJU GADI (1945.-1993.)

JAUNĀKO LAIKU VĒSTURE

DABA

KARTES

VĒSTURES EKSPOZĪCIJAS

 SKOLĒNU UN STUDENTU DARBI